02.02.2017

Estijos Dailės akademija pradeda bendradarbiavimą su E.L.L. Kinnisvara ir Merko Ehitus

Estijos Dailės akademijos architektūros skyrius, remiamas E.L.L. Kinnisvara, pradeda didelės apimties miesto tyrimų projektą NEBAIGTAS MIESTAS (LÕPETAMATA LINN), prie kurio kaip bendradarbiavimo partneris prisijungė ir Talino miestas. Bendradarbiaudamas su Merko Ehitus architektūros fakultetas 2016 m. rudenį įsteigė energijos efektyvumo profesūrą. Per tris metus E.L.L. Kinnisvara ir Merko Ehitus bendradarbiavimo projektams skirs iš viso pusę milijono eurų. Estijos Dailės akademijai tai itin didelė privati parama.

Estijos dailės akademijos architektūros fakultetas šiais metais pagal su E.L.L. Kinnisvara sudarytą bendradarbiavimo sutartį pradeda  didelės apimties tyrimo projektą, kuriame dėmesys telkiamas į Talino miesto statybinių vizijų ir erdvės ateities scenarijų tyrimą. Tiriamasis darbas truks šešis semestrus ir jame dalyvaus ne tik Estijos dailės akademijos dėstytojai, mokslo darbuotojai, doktorantai, bet ir iš už akademijos ribų pakviesti specialistai, projekto partneriai. Šio projekto partneris yra ir Talino miestas. Per kiekvieną semestrą bus atliekama išsami vienos konkrečios temos analizė, su kurios rezultatais bus supažindinama ir visuomenė.

Bendradarbiaudama su Merko Ehitus Estijos dailės akademija 2016 metų rudens semestrą Architektūros ir miesto planavimo fakultete įsteigė energijos efektyvumo profesūrą. Taigi dabar Estijos dailės akademijos Architektūros ir miesto planavimo fakultete dirba architektas Bernhard Sommer iš Austrijos.

Dailės akademijos rektorius Mart Kalm sakė, kad Architektūros fakulteto profesūra jau daug metų dirba rinkami ir fiksuodami duomenis apie Estijos gyvenviečių išsidėstymą ir darbo bei gyvenimo būdą: „Atliekant šį darbą buvo atskirai stebima Talino bei įvairių Estijos miestų ir miestelių dabartinė situacija regioninėje ir tarptautinėje konkurencijoje tiek iš gyvenimo, tiek ir iš darbo sąlygų pozicijų bei į jų erdvinės plėtros potencialą. Šia patirtimi remsimės pradėdami naujus, su Talino miesto statybų plėtra susijusius tyrimo darbus.”

Kalbėdamas apie energijos efektyvumo profesūrą, Estijos dailės akademijos Architektūros fakulteto dekanas Toomas Tammis sako, kad bendradarbiavimas su Merko leidžia geriausias šiuolaikines energijos efektyvumo žinias perduoti Estijos architektūriniam švietimui. „Estijoje labai plačiai paplitusi praktika, kad suprojektuotas namas papildomas energijos efektyvumo elementais – pvz., geresnėmis medžiagomis – mūsų platumoje tokia svarbi tema kaip energijos efektyvumas iki šiol buvo tik inžinerinis techninis sprendimas. Energijos efektyvumo profesūra leidžia geriausias šios srities žinias pateikti ant architekto stalo, t. y. jau namo projektavimo pradinėje stadijoje architektai galės atsižvelgti į įvairius parametrus ir duomenis, kurie daro poveikį pastato energijos efektyvumui,“ paaiškino Tammis, akcentuodamas, kad dalis mokymų bus prieinama visiems Estijos architektūros studentams.

 

„Mes, verslininkai, stengiamės prisidėti prie architektų mokymų, šiuo atveju, energijos efektyvumo srityje. Protingiau yra šiek tiek daugiau išleisti architektų mokymams nei vėliau perstatyti ir mokėti didesnes šildymo sąskaitas. Miesto aplinka keičiasi vis greičiau ir greičiau, bendradarbiaudami su Estijos dailės akademija norime, kad ateityje planuojant būtų atsižvelgiama į geriausias praktikas, žinias ir rekomendacijas, kurias planuotojai ir užsiimantieji plėtra gali naudoti savo darbe,“ sakė Merko Ehitus ir E.L.L. Kinnisvara stebėtojų tarybos pirmininkas Toomas Annus.

Estijos Dailės akademijos Architektūros fakultetas yra Estijos architektūrinio švietimo pagrindas ir svarbiausias kompetencijos  centras visose dirbtinę aplinką kuriančiose disciplinose, įskaitant interjero architektūrą, architektūrą ir miesto planavimą.

E. L. L. Kinnisvara yra pirmaujanti Baltijos šalių nekilnojamojo turto bendrovė, kuri plėtoja ir valdo prekybos centrus, viešbučius,biurų pastatus. Šiuo metu įmonė valdo 185 000 m2 nuomos ploto.

AS Merko Ehitus yra Baltijos šalių statybos koncernas, kuriam priklauso Estijoje pirmaujanti statybų bendrovė AS Merko Ehitus Eesti, Latvijos rinkoje veikianti SIA Merks, Lietuvos rinkoje veikianti UAB Merko Statyba ir Norvegijos statybų bendrovė Peritus Entreprenør AS. Merko Ehitus akcijomis nuo 1997 metų prekiaujama NASDAQ Talino biržoje. Koncerne dirba maždaug 800 žmonių.